Termeni și condiții

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Bine  ați  venit  pe  site-ul www.amsgeneticlab.ro („Site-ul”). Site-ul  este proprietatea AMS Laborator Genetic SRL, („AMS Laborator Genetic), cu sediul în Bucureşti, Strada Turturelelor Nr. 62, Decebal Tower, Camera 7, Etaj 2, având codul fiscal 37298179, telefon +40 726 113 005, e-mail office@amsgeneticlab.ro.

AMS Laborator Genetic SRL administrează domeniul www.amsgeneticlab.ro şi subdomeniile acestuia.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe website-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare a acestui website. Acest document reprezintă o convenție legală, un contract între dumneavoastră și noi.

Daca nu sunteți de acord cu Termenii si Condițiile de utilizare, nu utilizați acest website.

Drepturile de autor

Continutul website-ului http://amsgeneticlab.ro/ este proprietatea exclusivă a AMS Laborator Genetic. AMS Laborator Genetic deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulaţie contrară, drepturile fiind protejate de legislaţia română în vigoare.

Informaţii despre serviciile oferite

Informaţiile prezentate pe site nu reprezintă sfaturi, recomandări medicale, consiliere în domeniul medical sau în oricare alt domeniu. Informaţia care se regăseşte pe acest site are caracter pur informativ.

Ȋn cazul în care aveţi nevoie de astfel de sfaturi şi recomandări, vă încurajam să apelaţi la un profesionist din domeniul sănătăţii sau un specialist din domeniul geneticii medicale.

Pentru a răspunde însă întrebărilor utilizatorilor adresate prin intermediul formularului de contact, email-ului şi/sau telefonului de contact de pe website, poate fi necesară furnizarea de informaţii cu caracter personal, cum ar fi e-mail-ul şi numarul de telefon. Pentru detalii privind politica de confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să accesaţi pagina http://amsgeneticlab.ro/politica-de-confidenţialitate

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre utilizator cu scopul de a ajuta la îmbunătăţirea serviciilor asigurate de către AMS Laborator Genetic: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului şi informaţii despre traficul realizat pe site-ul nostru.

Informaţii complete privind politica AMS Laborator Genetic privind utilizarea cookie-urilor regăsiţi accesând pagina http://amsgeneticlab.ro/politica-de-cookies/

 

 

Legislaţia aplicabilă

Termenii şi condiţiile de utilizare a prezentului website sunt guvernate de dispoziţiile legilor romane. Orice litigiu privind  utilizarea http://amsgeneticlab.ro/ se rezolvă pe cale amiabila, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea se vor soluționa de către instanțele judecatoreşti competente. Funcţionarea şi utilizarea http://amsgeneticlab.ro/ se supun legilor române în vigoare.

Cookies

Site-ul www.amsgeneticlab.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Detalii referitoare la cookies regăsiţi pe site, Politica de cookies.

Lipsa garanţiilor

AMS Laborator Genetic îşi rezerva dreptul de a aduce schimbări website-ului http://amsgeneticlab.ro/, politicilor şi condiţiilor de utilizare în orice moment. Conţinutul integral al acestui website este oferit “CA ATARE” iar AMS Laborator Genetic nu oferă nicio garanţie de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită cu privire la: securitatea şi funcţionalitatea website-ului, a conţinutului acestuia, eventualele erori de funcţionare şi remedierea acestora şi/sau orice alte garanţii ce privesc website-ul şi conţinutul acestuia.

Utilizatorii acestui website au obligaţia de a respecta oricare şi toate astfel de revizuiri.

 

Ȋncalcarea Termenilor şi Condiţiilor de utilizare

AMS Laborator Genetic interzice în mod expres utilizarea acestui website pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, scandalos, incendiar, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau încălca orice lege. Prin utilizarea acestui website, sunteţi de acord în mod expres ca AMS Laborator Genetic, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către utilizatorii ale căror acţiuni conduc la nerespectarea Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare. Din momentul suspendării sau încetării respective, utilizatorii aflaţi într-o astfel de situaţie au următoarele obligaţii: (a) să înceteze utilizarea website-ului şi (b) să distrugă orice copii făcute după orice parte a conţinutului său.

Limitarea răspunderii

AMS Laborator Genetic  nu este şi nu va fi legal responsabil în niciun caz şi pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în site. AMS Laborator Genetic , în calitate de titular al drepturilor de autor cu privire la prezentul site şi continutul acestuia, îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului.

 

Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziţie de AMS Laborator Genetic, puteţi să vă adresaţi resprezentanţilor acestora fie telefonic, fie in scris, utilizând datele de contact puse la dispoziţie în secţiunea de contact dedicată.

Ȋn mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de răspundere AMS Laborator Genetic  pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forţă majoră şi/sau caz fortuit AMS Laborator Genetic  şi/sau operatorii, directorii, angajaţii şi reprezentanţii săi, este/sunt exonerate/i total de orice răspundere. Cazurile de forţă majoră şi/sau caz fortuit includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al AMS Laborator Genetic , lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa funcţionarii conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare etc. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze şi să asigure AMS Laborator Genetic  şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii şi reprezentanţii săi de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului http://amsgeneticlab.ro/

AMS Laborator Genetic  îşi rezervă dreptul de a elimina în orice moment orice conexiune sau program afiliat. AMS Laborator Genetic  nu garantează un acces neîntrerupt sau lipsit de probleme la acest site web.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar AMS Laborator Genetic  nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

Sugestii şi reclamaţii

Reclamaţiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului AMS Laborator Genetic  sunt luate în considerare numai in baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziţie pe http://amsgeneticlab.ro/  sau trimise către adresa office@amsgeneticlab.ro.

O reclamaţie depusă în mod corespunzator cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume) precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei. Totodată, reclamaţia va trebui să cuprindă cel putin două dintre urmatoarele date de contact: adresa, număr de telefon şi adresa de e-mail.

Termeni şi condiţii de utilizare a shoponline

Acest site este dedicat utilizării de către persoanele fizice şi juridice în vederea achiziţionării de testări genetice sau de biologie moleculară, comercializate/prestate de AMS Laborator Genetic SRL , în limita şi cu aplicarea prevederilor conţinute in “Condiţiile” de mai jos.

  1. Definiţii

Analize – reprezintă acele servicii de testare genetică sau de biologie moleculară care sunt puse la dispoziţia vizitatorilor prin intermediul site-ului şi care pot fi achiziţionate prin adresarea unei Comenzi, conform acestor Termeni şi Condiţii.

Shoponline – secţiune a site-ului care pune la dispoziţia vizitatorilor posibilitatea de a plasa o comanda pentru una sau mai multe Analize, oferite la un moment dat de AMS Laborator Genetic SRL.

Utilizator: reprezintă persoana fizică majoră (18 ani impliniţi) sau juridică care are sau obţine acces la conţinutul shoponline din cadrul site-ului www.amsgeneticlab.ro al AMS Laborator Genetic şi care achiziţionează analize (servicii de testare genetică sau de biologie moleculară), în beneficiul propriu sau în beneficiul al altei persoane (Pacientul).

Beneficiar sau pacient: persoana fizică în beneficiul căreia se efectuează Comanda şi plata aferentă Analizelor şi care va utiliza efectiv serviciile de testare oferite de AMS Laborator Genetic SRL.

Comanda: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a achiziţionării uneia sau mai multor analize de pe shoponline din cadrul site-ului www.amsgeneticlab.ro al AMS Laborator Genetic, transmis Beneficiarului la adresa de email funizată. Acest document electronic reprezintă confirmarea comenzii.

Contract: reprezintă Comanda confirmată de AMS Laborator Genetic SRL, transmisă electronic la achiziţia de către Beneficiar a analiei/analizelor din shoponline din cadrul site-ului www.amsgeneticlab.ro al AMS Laborator Genetic. Data la care se transmite confirmarea comenzii de către AMS Laborator Genetic SRL reprezintă data incheierii contractului între AMS Laborator Genetic SRL, Pacient şi, după caz, Utilizator, având ca obiect prestarea serviciilor de testare genetică sau de biologie moleculară solicitate.

AMS Laborator Genetic SRL: inseamnă, în accepţiunea acestor Reguli de utilizare a shoponline, SC AMS Laborator Genetic SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Turturelelor nr 62, Decebal Tower, et 2, sect. 3, 030882, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/4268/2017, având CUI: 37298179.

  1. Politica de achiziţionare a analizelor (serviciilor de testare genetică şi de biologie moleculară)

Utilizatorul va opta pentru una sau mai multe Analize. Pentru plasarea unei Comenzi, Utilizatorul va accesa site-ul şi va completa formularul online cu datele personale obligatorii necesare derulării Contractului. Legalitatea prelucrării datelor personale solicitate de catre Titular prin intermediul formularului online este dată de Art. 6, alin. 1(b) din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD).

Pentru plasarea Comenzii, este obligatoriu completarea formularului cu toate datele solicitate. Pentru finalizarea Comenzii, Utilizatorul va trebui să efectueze plata prin intermediul platformei de plăţi online. După efectuarea acesteia, Utilizatorul va primi din partea AMS, în maxim 48 h, un mesaj email de confirmare a comenzii, care va conţine factura aferentă analizei/analizelor achiziţionate, precum şi informaţii referitoare la locul şi preţul recoltării (atunci când este cazul). Serviciul de recoltare a probei biologice se plăteşte separat, în momentul recoltării.

Ȋn cazul pacientelor însărcinate, cu domiciliul în Bucureşti, care doresc achziţionarea testelor Panorama utilizând vouchere Materna, acest lucru nu este posibil online, ci doar prin prezentarea la punctul de recoltare din Bucureşti.

AMS Laborator Genetic se obligă să livreze Serviciile în centrele de recoltare proprii sau partenere din România, unde acestea sunt disponible conform ofertelor. Analizele şi informaţiile privind Analizele pot fi oricând modificate de AMS Laborator Genetic.

Accesarea efectivă a serviciilor de recoltare a probelor biologice în vederea testării se realizează prin programarea acestora, în limita şi în intervalele disponibile.

AMS Laborator Genetic poate solicita ca optarea pentru una sau mai multor Analize să se realizeze doar cu acordul sau la recomandarea medicului. Ȋn cazul în care este necesar, AMS Laborator Genetic vă oferă consiliere genetică pre- şi post testare. Programarea în vederea consilierii genetice se face prin accesarea serviciului din pagina principală a site-ului www.amsgeneticlab.ro. AMS Laborator Genetic nu este raspunzătoare pentru situaţiile în care medicul refuză sau nu recomandă efectuarea anumitor analize, aceastea efectuându-se pe riscul Pacientului.

Utilizatorul îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea şi exactitatea datelor furnizate, inclusiv a datelor de contact ale sale şi ale beneficiarilor.

  1. Preţul serviciilor medicale şi modalitatea de plată online

Plata aferentă Analizelor comandate prin intermediul shoponline din cadrul site-ului www.amsgeneticlab.ro al AMS Laborator Genetic poate fi efectuată exclusiv prin intermediul platformei online.

Toate tarifele aferente Analizelor sunt exprimate în lei (RON) şi sunt afişate în secţiunea shoponline.

AMS Laborator Genetic nu percepe nici un comision suplimentar pentru plăţile online.

Ȋn cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacţiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.

Ȋn cazul plăţilor online, AMS Laborator Genetic nu este/nu poate fi facută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai utilizatorul.

Prin intermediul shoponline se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiţii de siguranţă deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic şi Electron) şi MASTERCARD, MAESTRO, dacă au cod CVV2/CVC2.

Pentru finalizarea corectă a tranzacţiei, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzacţiei în platforma de plăţi a partenerului prin care Titularul efectuează încasarea plaţilor online. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plată ale partenerului. AMS Laborator Genetic nu solicită şi nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră şi nu va solicita niciodată codul PIN al cardului dumneavoastră bancar.

Pentru asigurarea securităţii tranzacţiilor, se vor utiliza mijloace de securizare a plaţilor disponibile pentru tipul de card utilizat, dacă acesta are activate opţiunile de securizare.

AMS Laborator Genetic a luat toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră odată ce a intrat in posesia lor, dar securitatea echipamentelor de pe care are loc transmiterea datelor şi informaţiilor revin exclusiv utilizatorului.

Datele introduse pentru generarea comenzilor, cu excepţia celor legate de cardul bancar (număr de card, data expirării etc) vor fi utilizate numai în concordanţă cu procedurile AMS Laborator Genetic, în scopul prevenirii oricărui acces neautorizat.

Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Comandă.

Ȋn acelaşi timp cu transmiterea facturii, Utilizatorul va primi şi informaţii referitoare la locul unde se va produce recoltarea probelor biologice necesare efectuării testelor comandate, precum şi intervalul de timp când acest lucru este posibil (datele, costul recoltării şi intervalele orare), în maxim 48h de la achiziţionarea serviciilor.

Ȋn cazul achiziţionării unor teste pentru care se poate face autorecoltarea probelor biologice (teste care necesită doar probe de salivă sau de urină), Utilizatorul va fi înştiinţat cu privire la data la care va primi kit-ul de recoltare, modul de recoltare şi modalitatea transmiterii probei recoltate către AMS Laborator Genetic SRL.

Transmiterea kit-urilor de recoltarea către Utilizator/Beneficiar şi preluarea acestora după ce s-a făcut recoltarea probei biologice reprezintă responsabilitatea AMS Laborator Genetic şi se va face prin firmă de curierat, pe costul AMS Laborator Genetic.

Ȋn cazul în care unul sau mai multe analize nu sunt disponibile, acestea nu vor putea fi adăugate în coş.

AMS Laborator Genetic îşi rezervă dreptul de a refuza o comandă atunci când Utilizatorul are un istoric nefavorabil în relaţia cu AMS Laborator Genetic sau este minor.

Termenul-limita de accesare a serviciilor comandate este 15 zile lucrătoare de la momentul confirmării comenzii. Intrucât utilizatorul poate comanda serviciile dorite şi în mod individual, prin mijloacele puse la dispoziţie de AMS Laborator Genetic, neaccesarea tuturor serviciilor, din motive neimputabile AMS Laborator Genetic, nu conferă dreptul utilizatorului de a-i fi rambursată o parte din preţul achitat sau preţul integral pentru analize/pachete.

  1. Dreptul de retragere

Utilizatorul are dreptul să notifice în scris AMS Laborator Genetic SRL că renunţă la achiziţionarea de Analize, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la data transmiterii de către AMS Laborator Genetic a mesajului de confirmare a Comenzii. Lipsa accesului la emailul de confirmare, incapacitatea Utilizatorului de a-şi accesa contul de email, respectiv orice aplicaţie care blochează accesul Utilizatorului la emailul de confirmare care nu este în responsabilitatea AMS Laborator Genetic, nu pot fi invocate ca şi temei de extindere a duratei de 14 zile şi nu pot fi invocate în cazul unei solicitari de anulare gratuită la depăşirea duratei legale de anulare a comenzii.

Solicitarea de returnare. Utilizatorul trebuie să trimită de pe adresa de email cu care s-a inregistrat pe acest site către adresa office@amsgeneticlab.ro o solicitare ce trebuie sa conţină cererea explicită de retur, datele de identificare ale Utilizatorului, datele de identificare ale comenzii, contul bancar al utilizatorului în care se doreşte returnarea sumei şi sucursala la care este deschis contul.

Ȋn ipoteza în care utilizatorul renunţă la achiziţionarea serviciului medical conform acestei clauze, AMS Laborator Genetic SRL nu va mai presta acel serviciu.

Dacă pacientul acceseaza serviciul medical înainte să-şi exercite dreptul de renunţare, acesta va achita contravaloarea serviciului medical accesat la preţul de listă al AMS Laborator Genetic şi de care a beneficiat în perioada dintre data confirmării comenzii de către AMS Laborator Genetic şi data renunţării.

Contractul de prestări servicii medicale încheiat în aceste condiţii, reprezintă un contract încheiat la distanţă.

  1. Forţa majoră

Niciuna dintre părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzator – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

  1. Notificări

Orice notificare este valabil indeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul indicat în comandă/confirmarea de comandă.

Ȋn cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin email, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificarile verbale nu se iau in considerare dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitaţile prevăzute la alineatele precedente.

  1. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă raporturilor juridice generate prin accesarea Magazinului de Analize este legea română.

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea tuturor datelor furnizate de dumneavoastră în vederea accesarii shoponline se realizează în conformitate cu politica noastră de prelucare a datelor personale.